Hello world!

Chào các bạn, mình là Ánh Hiền, bạn có thể gọi mình là Totto_chan nếu muốn. ^^

Vài dòng đôi nét bản thân:

  • Thích viết, tìm hiểu văn hoá qua những con chữ.
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm Japanese communicator nhưng cảm giác vẫn chưa là gì. Vì IT đúng là lãnh vực quá khó ^^
  • Từng học và sống ở Sài Gòn khoảng 15 năm, do số phận đưa đẩy mà trôi về Đà Nẵng.
  • Trạng thái: mẹ hai con (tính từ thời điểm hiện tại ^^)