Category

Mail

Mail

Những cách thức cải thiện cách viết email với những lỗi hay gặp

Không biết bây giờ thế nào, hơn 15 trước khi bắt đầu làm tập sự vị trí Japanese communicator cho FPT Software, mình mới biết cái mặt mũi cấu trúc mail là thế nào. Hôm nay, tình tờ đọc một bài báo trên Nikkei hướng dẫn về cách viết mail, mình bỗng nhớ lại cái khoảng thời gian đó, có chút khó khăn, có chút hoang mang, tại sao một kĩ năng quan trọng thế mà lại không được dạy…

Read Now