Category

MẪU CÂU

MẪU CÂU

お言葉に甘えて〜する, dùng sao?

Ví dụ, khi bạn đến nhà ai đó chơi và được mời cơm thế này: Đây là cụm diễn tả lòng biết ơn khi nhận được đề nghệ/lời mời…tốt đẹp của một ai đó. Hiền chan, hôm nay dùng cơm ở nhà tôi nhé. (ヒエンちゃん、今日はうちでごはんを食べていきなさい。) Trước khi biết đến cụm này, mình toàn trả lời kiểu: ….Arigatou….không hà. Đang đói mà gặp lời mời dễ thương vậy, quả thiệt là sướng đúng không? Giờ biết rồi, để diễn đạt hay…

Read Now

MẪU CÂU

申し訳ございません, 申し訳ありません khác nhau sao?

申し訳ございません và 申し訳ありません khác nhau sao ta? Có bao giờ bạn tự hỏi vâỵ chưa? Nếu bạn nắm về kính ngữ thì mình nghĩ điều này sẽ dễ thôi. Trước tiên, hai từ này khác nhau ở tiếp hậu ngữ (語尾). Một bên là ある và một bên là ござる. Trong đó, ござる là dạng kính ngữ của ある. Do đó, điểm khác nhau của hai từ này là mức độ lịch sự. Dùng 申し訳ございません thì sẽ lịch sự hơn…

Read Now

MẪU CÂU

とのことです, dùng thế nào?

Khi truyền đạt chuyện gì đó, hay lời ai đó, trong business có một cụm rất hay dùng là とのことです. とのことです là cách nói kính ngữ khi truyền đạt điều gì đấy. Ví dụ, hãy tham khảo cách dùng như sau: 「Takeshiさん、先程のReikoさんから電話がありました。午後改めてお電話をかけてくださるとのことです。 Takesan này, tôi vừa mới nhận nhận điện thoại từ Reiko trước đó. Cô ấy nói là xin hãy gọi điện lại cho cô ấy vào trưa chiều nay. Hoặc, 「Takeshiさん、発注が遅れていた商品について連絡が入りました。到着は明日以降の見込みとのことです。 Takeshi này, về sản phẩm mà đã…

Read Now

MẪU CÂU

Gửi tài liệu cuốn chiếu, tiếng Nhật nói sao?

Gửi tài liệu cuốn chiếu, tiếng Nhật nói sao? Gửi cuốn chiếu trong IT, nghĩa là làm xong chừng nào gửi chừng đó. Trong các dự án IT, khi làm xong tài liệu, hoặc thành phẩm (成果物)phải gửi cho khách hàng để nhờ review, hoặc duyệt các kiểu. Nhưng, nếu bạn nào từng làm, sẽ thấy rằng cứ hay trễ tiến độ miết, dẫn tới việc gửi tài liệu hay thành phẩm cũng trễ luôn. Do đó, thường sẽ gửi…

Read Now