MẪU CÂU

Gửi tài liệu cuốn chiếu, tiếng Nhật nói sao?

Gửi tài liệu cuốn chiếu, tiếng Nhật nói sao?

Gửi cuốn chiếu trong IT, nghĩa là làm xong chừng nào gửi chừng đó.

Trong các dự án IT, khi làm xong tài liệu, hoặc thành phẩm (成果物)phải gửi cho khách hàng để nhờ review, hoặc duyệt các kiểu. Nhưng, nếu bạn nào từng làm, sẽ thấy rằng cứ hay trễ tiến độ miết, dẫn tới việc gửi tài liệu hay thành phẩm cũng trễ luôn. Do đó, thường sẽ gửi cuốn chiếu, tức làm xong phần nào gửi phần đó để nhờ khách hàng review trước.

Vậy, gửi cuốn chiếu, tiếng Nhật nói sao nhỉ?

Trong tiếng Nhật thương mại, có một cụm mình thấy người Nhật rất hay dùng.

Đó là: 五月雨 hoặc 五月雨式

五月雨(さみだれ), nghĩa gốc là mưa tháng năm (tính theo âm lịch), chỉ những cơn mưa dài, dai dằng.

Từ đó, 五月雨 là từ chỉ sự việc kéo dài, dài dẳng.

Từ phái sinh của từ này là 五月雨式 – một trạng từ, nghĩa “lắt nhắt, liên tục nhiều lần”.

Thường được dùng trong thương mại khi đưa ra yêu cầu, “gửi cái gì đó nhiều đợt” lắt nhắt…

Ví dụ, ta có một số cách dùng như sau:

  • 五月雨式に申し訳ありません. Xin lỗi vì cứ yêu cầu lắt nhắt thế này…
  • 五月雨式に書類をお送りしますので、ご確認お願い致します。Tôi sẽ gửi tài liệu cuốn chiếu nhiều lần, xin hãy xác nhận.
  • 五月雨となってしまい申し訳ありません. 以下のこと、ご確認のほど、よろしくお願いします。Xin lỗi vì cứ nhờ lắt nhắt thế này. Xin hãy xác nhận giúp tôi việc như sau.

Chú ý: vì 五月雨式là trạng từ nên đừng dùng thế này nhé:

 x 五月雨式の書類を送る

Đến đây, khi viết ý “gửi cuốn chiếu” bằng tiếng Nhật, bạn đã biết diễn đạt thế nào rồi chứ? :)))

Hẹn gặp bạn lại lần sau.

Ánh Hiền tổng hợp

Related Posts

No Comments

Leave a Reply