CHIGAI

すいません vàすみません khác nhau thế nào?

Còn 「すいません」thì như thế nào nhỉ?
Đây là từ được phái sinh trong văn nói của từ 「すみません」.
Nếu trong đàm thoại thông thường ta dùng 「すいません」hay「すみません」thì không vấn đề gì cả.
Tuy nhiên, có một số khác biệt trong cách dùng dưới đây như sau, chú ý để dùng cho đúng nha.

Trong tiếng Nhật, bạn thường gặp cách nói là「すいません」và「すみません」, là từ được dùng khi tỏ ý nhờ, xin lỗi, hay cảm ơn người đối diện.
Ví dụ: 
+ すみません、以後気を付けます。(Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý) (Trong trường hợp tạ lỗi)
+ すみません、今回は本当に助かりました。(Xin lỗi, lần này cám ơn bạn rất nhiều) (Trong trường hợp cám ơn)
+ すみません、この仕事やってもらえませんか?=依頼 (Xin lỗi, bạn có thể làm giúp việc này được không?) (Trong trường hợp nhờ cậy)

+ Trong 2 từ này thì đúng là 「すみません」.
+ 「すいません」là văn nói của「すみません」.
+ Khi viết thì dùng 「すみません」, chứ không dùng 「すいません」.
+ Khi dùng cho người cấp cao hơn (目の上)thì dùng 「すみません」.

P/s: Nếu thấy hữu ích thì share nha. Không cần hỏi. ^^


			
				
				
							
						
	

Related Posts

No Comments

Leave a Reply