HÁN TỰ

Ý NGHĨA CỦA CHỮ LỆNH TRONG NGUYÊN HIỆU MỚI CỦA NHẬT BẢN – LỆNH HÒA

Ảnh: Khoảng 1.500 người xếp thành chữ “Lệnh Hòa” – Ảnh: KYODO

Ngày 1/5/2019, Hoàng thái tử Naruhito (59 tuổi) đã chính thức kế vị Nhật hoàng Emeritus Akihito mở ra một kỉ nguyên mới cho Nhật Bản, kỉ nguyên Lệnh Hòa.

Lệnh trong Lệnh Hòa, là chữ tượng hình. Phần nửa trên là hình chiếc mũ thường được đội khi tham dự nghi lễ. Phần dưới biểu thị hình dáng một người đang quì gối. Ghép cả hai lại thành chữ lệnh 「令」, mang ý nghĩa lời sấm truyền, lời tiên tri của thánh thần truyền cho người vừa đội mũ thấp dưới bên mắt vừa quì gối một cách thành khẩn.

Việc tuân theo tinh thần của thần thánh như thế nên chữ lệnh còn có ý nghĩa là điều tốt (よいこと), điều ưu việt, đẹp đẽ (すぐれていること).Chính từ điểm này, chữ lệnh thường được dùng khi gọi một cách kính trọng quyến thuộc của người khác, ví dụ như lệnh tức (令息/con trai bạn), lệnh nương (令嬢/con gái bạn), lệnh phu nhân (令夫人/vợ bạn).

Tuy nhiên, nếu thêm chữ khẩu 「口」bên cạnh chữ lệnh 「令」ta sẽ có chữ mệnh「命」. Do đó, chữ mệnh 「命」, ngoài nghĩa mệnh lệnh, sinh mệnh còn có thêm ý nghĩa đặc biệt khác nữa là “quà tặng”, “ân huệ” được thần ban tặng.

Khác biệt với những lần trước – hầu như các niên hiệu đều có xuất phát từ điển tích của Trung Quốc với tư tưởng [hoàng đế chi phối thời đại] . Lệnh hòa là nguyên hiệu được chọn chắc chắn không nằm trong ý đồ [hoàng đế chi phối thời đại] như thế mà xuất phát từ điển tích của Nhật Bản – tập thơ cổ xưa Vạn Diệp Tập ở bài thơ về hoa mai với từ “令月 – lệnh nguyệt”. Lệnh là đẹp, hòa là điều hòa. Lệnh hòa hướng tới một kỉ nguyên đẹp đẽ, sống hài hòa, giống như tinh thần Nhật Bản với văn hóa tín ngưỡng đạo Shinto đặc trưng và cổ xưa nhất của mình – vạn vật đều là Thần, kính thiên yêu người.

* Mạch văn tham khảo: Hán tự giải minh.

Ánh Hiền tổng hợp và biên soạn

Related Posts

No Comments

Leave a Reply