HÁN TỰ

LỆNH HÒA – Ý NGHĨA CỦA NIÊN HIỆU MỚI CỦA NHẬT

Theo dự kiến, Nhật hoàng Akihito (85 tuổi) sẽ thoái vị vào ngày 30.4.2019, nhường ngôi cho hoàng thái tử Naruhito. Đồng nghĩa với việc Nhật Bản bước vào một thời kỳ mới kèm theo nhiều sự thay đổi. Trong đó, là sự thay đổi về nguyên hiệu/niên hiệu.

Vào sớm ngày 1 tháng 4 hôm nay, Chánh văn phòng nội các Nhật đã tuyên bố niên hiệu mới là 「令和」. 令, âm Hán Việt là Lệnh, ngoài nghĩa gốc là lời sấm truyền của thần linh, còn có ý nghĩa là đẹp, rực rỡ, tuyệt vời; 和 là hòa trong chữ hòa bình. 令和, Lệnh Hòa, đọc là Reiwa. Với ý nghĩa được gởi gắm “人々が美しく心を寄せ合う中で、新しい文化、新しい時代を切り開いていく – Mở ra một thời đại mới, văn hóa mới trong đó con người nương tựa vào nhau bằng một tâm hồn đẹp.”

Đây là lần đầu tiên, chữ Hán 令 – Lệnh được chọn làm sử dụng cho nguyên hiệu của Nhật. Trong khi đó, chữ 和 – Hòa đã được sử dụng đến nay là 20 lần.

Quá trình lựa chọn nguyên hiệu của Nhật thường diễn ra rất phức tạp với nhiều quy định nghiêm ngặt. Ví dụ, bắt buộc phải là Hán tự, có hai chữ, phải dễ đọc, dễ ghi, Hán tự của nguyên hiệu mới không được bắt đầu bằng những nét của chữ đã được dùng trong 4 thời kỳ liền trước là Meiji (Minh Trị), Taisho (Đại Chính), Showa (Chiêu Hòa) và Heisei (Bình Thành).

Khác biệt với những lần trước – hầu như các niên hiệu đều có xuất phát từ điển tích của Trung Quốc, nguyên hiệu mới lần này xuất phát từ điển tích của Nhật Bản – tập thơ cổ xưa Vạn Diệp Tập ở bài thơ về hoa mai với từ “令月-lệnh nguyệt”. Lệnh nguyệt trong tiếng Nhật có nghĩa là tháng tốt lành để làm việc gì đó.

令和- Lệnh Hòa – có ý nghĩa tốt đẹp cho một sự khởi đầu mới là vì vậy.

Ánh Hiền

Related Posts

No Comments

Leave a Reply