HÁN TỰ

CHIÊU「招」-  ĐỘNG TÁC MỜI GỌI THẦN LINH

Tôi đã giới thiệu cho các bạn cách cấu tạo của nhiều chữ Hán, chủ yếu là các Hán tự được học ở cấp tiểu học. Lần này, tôi muốn giới thiệu về cách cấu tạo nên chữ thiệu 「紹」trong từ giới thiệu 「紹介」.

Nguồn gốc của chữ thiệu 紹 là chữ [召 (しょう)] nằm phía bên phải. Nếu nhìn nó như là chữ tượng hình của刀 thì sẽ dễ hiểu hơn so với từ cổ, nhưng không phải vậy, ở đây nó chỉ hình dáng của con người. Còn phần「口」ở bên dưới là cái bát (器) dùng để đựng lời cầu nguyện đến thần linh. Do đó, 「口」ở đây không phải chỉ [cái miệng (kuchi)], mà là cái bát theo như công trình nghiên cứu của bạn Shirakawa Shizuka (trongg những góp ý bài trước [ND]).

Tóm lại, khi thỉnh cầu thần linh, ứng với lời mời gọi này, thần linh sẽ xuất hiện, từ đó tạo nên chữ triệu「召」. Vì mời gọi thần linh, nên mang nghĩa là “Maneku” (mời [ND]), nhưng vì cũng có ý gọi một ai đó, nên cũng có nghĩa là [mesu, yobu (gọi [ND])].

Trong các chữ được sử dụng thông thường, có rất nhiều chữ “tòng” thêm chữ 「召」này. Trước tiên là chữ chiêu [招], với ý nghĩa mời gọi thần linh.
Có thêm bộ thủ bên trái, chỉ động tác vẫy tay, nên mang nghĩa là “mời, rủ”. Chữ gốc của 招 là 「召」.

Chữ chiêu「昭」trong từ Chiêu Hòa「昭和」cũng có chữ 「召」. Chữ cổ của 「昭」là chữ có nét「卩」được viết phía bên phải của「召」. 「卩」là hình một người đang quỳ gối. Nếu quỳ gối bái thần linh, thì thần linh sẽ hiển dương. Dó đó, chữ「昭」có nghĩa là sáng sủa (あきらか).

Thêm nét「’’’’ 」- tượng trưng cho hỏa – vào dưới chữ 「昭」để chỉ ánh sáng phát quang từ thần linh khi ngài hiển dương, ta được chữ chiếu 「照」. Ý nghĩa của chữ này là [chiếu sáng, soi sáng].

Và, lời nói của thần thánh ban ra khi hiển dương ứng với lời cầu nguyện, gọi là chiếu [詔] (mang nghĩa bảo ban, dạy bảo [ND]). Về sau, trở thành ý nghĩa mệnh lệnh của thiên tử giáng xuống.
Mặt khác, trong chữ chiểu「 沼 」cũng có chữ 「召」, như trong từ沼地 (chiểu địa) chỉ nơi chốn thần linh ở.

Cuối cùng là chữ thiệu「紹」trong từ「紹介」(giới thiệu). Bên trái là chữ mịch「糸」(sợi chỉ [ND]), biểu hiện ý nghĩa [kế thừa] , tiếp nhận thần linh khi ngài giáng xuống.

Ánh Hiền dịch và chú giải theo tờ báo của Kyodo News Post Views: 13

Related Posts

No Comments

Leave a Reply